5in1 Roetfilter Reiniger / DPF Cleaner 310ml

Code: 687009

5in1 DPF Cleaner-Regenerator is een roetfilter reiniger die de diesel particulate filter reinigt met één behandeling.

Eigenschappen

– Reinigt de Diesel Particulate filter met één behandeling.
– Reinigt en regenereert verstopte roetfilter
– Geschikt voor diesel en bio diesel motoren
– Geen demontage nodig
– Te gebruiken in combinatie met ingebouwde regeneratiesystemen
– Herstelt motorvermogen
– Verbrandt opgehoopte roetdeeltjes door middel van verlaging van verbrandingstemperatuur

15,95

In Stock
5in1 logo

Beschrijving

5in1 DPF Cleaner-Regenerator is een roetfilter reiniger die de diesel particulate filter reinigt met één behandeling.

Eigenschappen

– Reinigt de Diesel Particulate filter met één behandeling.
– Reinigt en regenereert verstopte roetfilter
– Geschikt voor diesel en bio diesel motoren
– Geen demontage nodig
– Te gebruiken in combinatie met ingebouwde regeneratiesystemen
– Herstelt motorvermogen
– Verbrandt opgehoopte roetdeeltjes door middel van verlaging van verbrandingstemperatuur

Gebruiksaanwijzing

Volledige inhoud van het flesje in lege tank schenken en vervolgens voltanken met brandstof. Voor het beste resultaat toevoegen voor iedere tankbeurt of maandelijks herhalen. Dit product zal geen schade veroorzaken bij overdosering. Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Draag geschikte handschoenen.

Toepassingen

Geschikt voor het reinigen en regeneren van diesel roetfilters, Geschikt voor alle diesel en bio diesel tot B30. Verlaagt de ontbrandings temperatuur van de opgehoopte roetdeeltjes in de roetfilter. Demonteren van de filter is nu overbodig. Regeneren van de filter gebeurt tijdens draaiende motor, 1 behandeling 325ml is goed voor 50 liter diesel brandstof.

Technische Data

Voorkomen : heldere vloeistof/vloeibaar
Kooktemperatuur @ 760mmHg / °C : 200 – 250°C
Vlampunt (PMcc) / °C : 61-93,4°C
Dampspanning bij 50°C : <1000 hPa
Dichtheid bij 15°C / g / cm3 : 0.81
Oplosbaarheid in water bij 20°C : Onoplosbaar
Viscositeit @ 40°C / mm2 / s : <7

Verpakking

Art.nr. 687009 12x 325ml

Merk

5in1

5in1 logo